مشخصات استاندارد
ABMA(BOILER) 2012 استاندارد

انجمن توليد کنندگان بويلر آمريکا
American Boiler Manufacturer Association
ABMA(BOILER) استاندارد
ABMA represents companies worldwide that design and build fuel combustion systems. Members include manufacturers of commercial/institutional industrial and power-generating boilers makers of related fuel-burning equipment users of boiler and boiler-related equipment and industry suppliers.

تحت سیستم مدیریت استاندارد
محیط ساده و با کاربری راحت
و با امکان جستجو ، مرتب سازی ، فیلتر کردن
و با امکان جستجو بر اساس شماره ، کلمات کلیدی و تاریخ انتشار
قابل استفاده تحت شبکه محلی و سرور

تعداد دیسک :2 تعداد استاندارد : 17 کد استاندارد : 309
قیمت به ریال : 21000000 سال انتشار : 2012 دسته بندی : اختصاصي
     
سفارش مرور ایندکس دانلود ایندکس
     

[HyperLink5]

Error in Result!

نماد اعتماد الکترونیکی
نماد اعتماد الکترونیکی

مشتریان راهبردی

CopyRight 2008-2022© Hercules Ebooks Institute